X

אזעקה קוית קפטן 8

מערכת אזעקה ביתית ,לבית ולעסק למיגון והתרעה עד 16 אזורים , משולבת גלאים קוויים ואלחוטיים , עד 4 תתי מערכות ( מדורים ). למערכת קפטן 8 יכולות תקשורת מתוחכמות , בעלת חייגן מוקד ומשדרי רדיו וסלולר אינטגרלים כולל תקשורת רשת .המערכת מתאפיינת ברמה גבוהה של מקצועיות אמינות ואיכות אך עם זאת גם בקלות התקנה ותכנות ופשטות בהפעלה

מערכת אזעקה תוצרת פימא המיועדת ללקוח העסקי והפרטי, המשלבת יכולות אלחוטיות וקוויות במערכת אחת (עד 16 אזורים).
קפטן 8 פותחה ועוצבה בקפידה, תוך שימת דגש על דרישות אנשי המקצוע בארץ ובעולם. המערכת בעלת יכולות תקשורת מגוונות, מתאפיינת ברמה גבוהה של אמינות ותחכום, ועם זאת פשוטה להפעלה .

מאפיינים

משולבת קווית ואלחוטית עד 16 אזורים מתוכם עד 8 אלחוטיים
4 מדורים
11 יציאות
30 משתמשים ( 24 בשלט עוקב קוד )
תומכת בהודעות SMS דרך קווי טלפון של בזק סלולר
עד 8 לוחות מקשים מסוגים שונים – LCD כותב עברית חיצוני אנטי וונדל
יתרונות למתקין ולמשתמש
5 אופציות דיווח למוקד בקרה קווי , רדיו , סלולרי ורשת בפרוטוקול TCPIP ובפרוטוקול GPRS
מגוון סוגי הפעלה – בקוד בשלט בקורא קרבה ועוד
הפעלה אוטומטית יומית + הפעלה כפוייה ( זמן שקט – אי גילוי בזמן מוגדר יגרום לדריכת מערכת )
30 קודי משתמש , קוד ראשי , קוד קצר , קוד ממסר וקוד שוד
מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא – התניית אזור , מונה פולס ורגישות אזור
בודק קו טלפון מובנה במערכת
זיכרון של 160 אירועים אחרונים מתוכם 128 בלתי נדיפים
4 מספרי טלפון למוקד ו 4 מספרי טלפון לחייגן פרטי
זיהויי מיידי של קצר או נתק בקו הגלאים ( שני נגדי סוף קו באזור )
מנגנונים למניעת הכנת פריצה – הגבלת זמן נטרול אזור , PREALARM ועוד
אפליקציית שליטה בסמארטפון
הרחבות אפשריות

IO-8 – כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 אזורים
IO-8P- כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 אזורים + ספק בתקשורת
IO-W – כרטיס הרחבה חיצוני אלחוטי ל – עד 8 אזורים אלחוטיים
IO-R – כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 יציאות ממסר
אביזרים נוספים

SMS-100 – מודול שליחת הודעות SMS על גבי קווי טלפון קוויים ( ללא צורך במפעיל סלולרי )
net4pro – מודול לחיבור המערכת לפרוטוקול TCPIP
MIC-200 – יחידת מיקרופון עם מגבר פנימי להאזנה מרחוק
VU-20 – כרטיס להקלטת הודעות המושמעות במקרה של אזעקה ואו תקלה
VKD-1 – לוח מקשים וירטואלי , תוכנה לשליטה ממחשב אישי מרוחק ברשת מקומית או דרך רשת האי

נגישות