X

אזעקה קוית הנטר פרו 832

מערכת אזעקה למיגון והתרעה עד 32 אזורים + 2 אזורי טמפר , משולבת גלאים קוויים ואלחוטיים , עד 8 תתי מערכות ו 16 מדורים. למערכת ההנטר פרו 8-32 יכולות תקשורת מתוחכמות , בעלת חייגן מוקד ומשדרי רדיו וסלולר אינטגרלים כולל תקשורת רשת .המערכת מתאפיינת ברמה גבוהה של מקצועיות אמינות ואיכות אך עם זאת גם בקלות התקנה ותכנות ופשטות בהפעלה.

מערכת אזעקה תוצרת פימא המיועדת ללקוח העסקי והפרטי, המשלבת יכולות אלחוטיות וקוויות במערכת אחת (עד 32 אזורים).

הנטר פרו 8-32 פותחה ועוצבה בקפידה, תוך שימת דגש על דרישות אנשי המקצוע בארץ ובעולם. המערכת בעלת יכולות תקשורת מגוונות, מתאפיינת ברמה גבוהה של אמינות ותחכום, ועם זאת פשוטה להפעלה .

מאפיינים

משולבת קווית ואלחוטית עד 32 אזורים מתוכם עד 32 אלחוטיים
16 מדורים
58 יציאות
32 משתמשים ( 24 בשלט עוקב קוד )
שני אזורי טמפר ( טמפר 2 משמש כאזור לכל דבר )
תומכת בהודעות SMS דרך קווי טלפון של בזק / סלולר
עד 8 לוחות מקשים מסוגים שונים – LCD כותב עברית / חיצוני אנטי וונדל / מסך מגע
אפליקציית שליטה בסמארטפון
יתרונות למתקין ולמשתמש

5 אופציות דיווח למוקד בקרה : קווי , רדיו , סלולרי ורשת בפרוטוקול TCP/IP ובפרוטוקול GPRS
מגוון סוגי הפעלה – בקוד / בשלט / בקורא קרבה / בטלפון ועוד
מערכת שבת באישור המכון הטכנולוגי בירושלים
תכנות מקוצר מובנה לנוחות התקנה + תכנת מהיר
הפעלה אוטומטית יומית + הפעלה כפוייה ( זמן שקט – אי גילוי בזמן מוגדר יגרום לדריכת מערכת )
32 קודי משתמש , קוד ראשי , קוד קצר , קוד ממסר וקוד שוד
מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא – התניית אזור , מונה פולס ורגישות אזור
בודק קו טלפון מובנה במערכת
זיכרון מורחב של 500 אירועים מתוכם 250 בלתי נדיפים
4 מספרי טלפון למוקד ו 4 מספרי טלפון לחייגן פרטי
זיהויי מיידי של קצר או נתק בקו הגלאים ( שני נגדי סוף קו באזור )
מנגנונים למניעת הכנת פריצה – הגבלת זמן נטרול אזור , PREALARM ועוד
שליטה מרחוק דרך הטלפון / GSM – לביצוע פעולות כגון דריכה , נטרול הפעלת ממסר ועוד
הרחבות אפשריות

EXP-PRO– כרטיס הרחבה אינטגרלי ל 8 אזורים .
I/O-8 – כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 אזורים
I/O-16 – כרטיס הרחבה חיצוני ל16 אזורים
I/O-8P – כרטיס הרחבה חיצוני ל 8 אזורים ּ + ספק בתקשורת
I/O-16P- כרטיס הרחבה חיצוני ל16 אזורים + ספק בתקשורת
I/O-W – כרטיס הרחבה חיצוני אלחוטי לעד 32 אזורים
I/O-R – כרטיס הרחבה חיצוני ל8 יציאות ממסר
אביזרים נוספים

SMS-100 – מודול שליחת הודעות SMS על גבי קווי טלפון קוויים ( ללא צורך במפעיל סלולרי )
net4pro – מודול לחיבור המערכת לפרוטוקול TCP/IP
MIC-200 – יחידת מיקרופון עם מגבר פנימי להאזנה מרחוק
VU-20 – כרטיס להקלטת הודעות המושמעות במקרה של אזעקה ו/או תקלה
VKD-1 – לוח מקשים וירטואלי , תוכנה לשליטה ממחשב אישי מרוחק ברשת מקומית או דרך רשת האי

נגישות