X

הבית החכם

אפליקציית igh

באמצעות האפליקציה ניתן להפעיל את כל מכשיר החשמל מרחוק, ליצור ולהפעיל תרחישים לראות את הצריכה של מכשירי החשמל.

דרך האפליקציות ניתן להגדיר את הבית, להפעילו ולקבל מידע על מצבו.

כמו כן ניתן גם לקבל התראות בזמן אמת על המתרחש בבית כגון : "הילדים הגיעו מבית הספר", "פעילות חשודה בבית" ועוד.

אפליקציות igh מותאמות למערכות IOS וכן למערכות אנדרואיד.

APP APP1

נגישות