X

איך זה עובד

איך זה עובד?

IGH היא מערכת מודולרית ואינטליגנטית.
מפסקי igh מחליפים מפסקים רגילים ומיועדים להתקנה בכל דירה, בית או משרד בישראל.

ההתקנה מאוד פשוטה ללא צורך בתשתיות.
ניתן להתקין החל ממפסק וחיישן אחד ולהרחיב את הבית החכם לפי הצורך והתקציב.

 

המפסק 

מפסק igh החכם הינו עצמאי ואוטונומי ללא תלות ברשת קווית או אלחוטית ,בעל יכולת קבלת החלטות פנימית, יכולת מדידת הספק נצרך, יכולת מיתוג חשמלי של תאורה כולל דימור, תריסים וכל צרכן חשמלי, ויכולת קבלת פקודות מרוחקות, וכל זאת ללא בקר מרכזי, לוחות חשמל מתועשים, תלות ברשת תקשורת, מה שמאפשר אמינות גבוהה מאוד.

מפסק תאורה1

חיישן IGH 

החיישן הסביבתי של igh הינו חיישן סולארי אשר אינו מצריך תשתיות והתקנה.
החיישן מזהה תנועה, מודד טמפרטורה ומודד כמות אור.
החיישן משדר את הנתונים למפסקים בחדר על מנת שיוכלו לקבל החלטה כיצד לנהוג בצורה עצמאית ואוטומטית, ,כגון הדלקת המזגן בטמפרטורה מסוימת, כיבוי או הדלקת האור.(סימן של עבודה משולבת)

חיישן סביבתי (2)

עבודה משולבת

המתג יכול לעבוד באופן עצמאי עקב יכולותיו לקבל החלטות סביבתיות על פי המידע שהתקבל מחיישן באופן אלחוטי.

חיישן אחד יכול לספק נתונים סביבתיים למספר מפסקים שבחדר.

עבודה-משולבת

 

 

 

עכשיו נוסיף את לוח ההפעלה החכם (KEYPAD)

באמצעות לוח ההפעלה ניתן בקלות להפעיל מתג או קבוצת מתגים ,להעביר מתגים בין מצבים שונים, להפעיל תרחישים ולתפעל את הבית בלחיצת כפתור.

הלוח מתקשר ישירות עם המתגים ואינו נזקק לרשת אלחוטית ואינטרנט.

_לוח-ההפעלה-החכם

וכאשר מחברים מגשר אינטרנט

שליטה על הבית החכם שלכם מכל מקום

מגשר האינטרנט נועד לחבר בין מוצרי igh לבין האינטרנט ומאפשר שליטה והבקרה מרחוק על הבית.

לוח-הפעלה-חכם

כאשר מוספים את מגשר האינפרה אדום

מגשר האינפרה אדום מאפשר להפעיל דרך המפסקים החכמים, לוח ההפעלה והאפליקציות מוצרים הנשלטים באמצעות שלטים ביתיים כגון : מגבר , טלוויזיה , מזגן ועוד.

infra-red

נגישות